1.  A mouse model of anxiety molecularly characterized by altered protein networks in the brain proteom

2.  Estrogen regulates cytoskeletal flexibility and synaptic transmission: a proteomic study

3.  Ex vivo softlaser treatment inhibits the synovial expression of vimentin and alfa-enolase, potential autoantigens in rheumatoid arthritis

4.  Brain phenotype of suicides: altered functional protein networks in prefrontal cortex and amygdala

5.  Seizure enhancing LPS treatment modulates synaptic protein matrix in the thalamus and the cortex of genetically epileptic rats

6.  Estrogen reduces β-amyloid-induced cholinergic cell death via complex mechanism in mice

7.  Proteomic identification of potential first trimester maternal serum biomarkers for preterm and term preeclampsia

 

ELVÉGZETT DIGE VIZSGÁLATOK LISTÁJA 2007-2010

 

1.    Ösztrogén hatása az idegrendszeri proteomra (publikált)

2.     Ösztrogén hatása az Abeta kiváltott sejtpusztulásra (publikált)

3.     Anxietás egérmodell proteomikai elemzése (publikált)

4.     Polarizált fény hatása a humán porc proteomra (publikálás alatt)

5.     Humán cortex és amygdala összehasonlítása

6.     Öngyilkos és normál humán cortex és amygdala összehasonlítása (publikálás alatt)

7.     Perifériásan beadott LPS okozta gyulladás hatása az agyi proteomra (publikálás alatt)

8.     Alvásdepriváció hatása a kortikális proteomra (Univ Bergen-ELTE, kísérleti fázisban)

9.     2 EGIS vegyület és két referencia anyag agyi proteomikai hatásmechanizmusa (gyárnak átadva)

10.     Amyloid overexpressziós egerek agyi proteom változásai (Heikki Tanila FIN) (MEMOLOAD EU7)

11.      Long-term memory nyom proteomikai elemzése Lymnaea stagnalis-on (Sussex Univ, értékelés fázisban)

12.     Humán és egér szinaptoszóma proteomikai elemzése (beállítás megtörtént)

13.     Szinaptoszóma proteom változásai MMP9 hatására ingerszituációkban (Nencky Inst. Warsawa, protein azonositási fázisban)

14.     Amyloid beta hatása az APP overexpressziós sejtvonalra (publikációs fázisban)

15.     Szekunder epilepsziás rohamok kialakulásának proteomikai háttere (KOKI, értékelés interpretációs fázisban)

16.     MASP protein targetek keresése humán szérumban (MTA SZBK Enzimológia, publikáció előkészületben)

17.     Preeclampsziás humán szérum minták proteomikai vizsgálata, lehetséges biomarkerek keresése (SOTE, I.sz. Nőgyógyászati Klinika) (publikáció előkészítésben)

18.     A prekondicionálás hatása egerek vese proteomjára ischémiás állapotokban (SOTE, I.sz. Gyerekklinika) (fehérjeazonosítás fázisban)